donderdag 28 mei 2015

Hans Drijfhout (NHL): ‘Van een stuk landbouwplastic een hoogwaardige infuuszak maken’

In maart is aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden het eerste lectoraat op het gebied van hergebruik van kunststof opgericht. Het Lectoraat Circular Plastics is een samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Vijf vragen over het lectoraat en de circulaire economie aan Hans Drijfhout, directeur van het Instituut Techniek aan de NHL Hogeschool.

  • Onlangs is aan de NHL het Lectoraat Circular Plastics opgericht. Waarom bij de NHL?

Duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen zijn speerpunten van de NHL. De circulaire economie is een belangrijk onderdeel hiervan. Verschillende vakgebieden binnen het Instituut Techniek, waar het lectoraat onder valt, houden zich al met het onderwerp bezig waardoor wij over veel kennis beschikken.

Ook de provincie Friesland, de gemeenten en het bedrijfsleven in de regio Leeuwarden zijn veel met het onderwerp circulaire economie bezig. De provincie Friesland heeft dit als een belangrijk beleidspunt geformuleerd en stimuleert daarom ook duurzame ontwikkelingen. Bedrijven die zich met het onderwerp bezig houden zijn sterk vertegenwoordigd in de regio en laten zien wat mogelijk is op het gebied van plastic recycling. Een voorbeeld hiervan is de afvalverwerker Omrin die al een heel goed rendement laat zien bij het scheiden van plastic afval, waardoor recyclen makkelijker wordt.  

Als regionale hogeschool beschikken wij over goede relaties met de organisaties in de regio. Dit stelt ons in staat om een verbinding te leggen tussen de wetenschap en de praktijk. Ons toegepaste onderzoek vertaalt het fundamentele onderzoek van universiteiten naar de praktijk. Zodoende werken wij met een regionaal netwerk aan de oplossing van een mondiaal probleem. Door de combinatie van deze factoren ligt het voor de hand om het lectoraat aan de NHL te vestigen.  

  • Welke andere partijen zijn bij het lectoraat betrokken?

Het lectoraat is tot stand gekomen via een samenwerking van de drie hogescholen in Friesland: NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein. De drie hogescholen benaderen het hergebruik van plastic vanuit hun eigen expertise waardoor zij elkaar goed aanvullen. Daarnaast draagt het bedrijfsleven bij aan het lectoraat en zijn zij onder andere vertegenwoordigd in de kenniskring van het lectoraat. Hierbij kun je denken aan bedrijven die gebruik maken van plastic verpakkingen en afvalverwerkers. Ook de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden steunen het initiatief. De samenwerking tussen de partijen zorgt ervoor dat alle aspecten van het hergebruik van kunststof worden meegenomen in het onderzoek en het onderwijs.

  • Waar richt het Lectoraat zich precies op, en hoe belangrijk is meer onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van plastic (verpakkings)afval?

Het lectoraat richt zich specifiek op de mogelijkheden van het hergebruik van plastic verpakkingsafval. Plastic is een waardevol product dat in veel toepassingen wordt gebruikt en  gerecycled plastic kunnen wij voor allerlei nieuwe toepassingen gebruiken. Er zijn dus nog volop kansen op het gebied van hergebruik.  Hierbij zullen vooral toepassingen voor hoogwaardig hergebruik worden onderzocht.  Om dit te verduidelijken wordt als voorbeeld wel eens genoemd het hergebruik van afvalplastic in een hoogwaardig product zoals een infuuszak. Met het lectoraat willen wij een zinvolle bijdrage leveren aan de circulaire economie en het hergebruik van plastic naar een hoger niveau tillen. Immers, we mogen de aarde gebruiken maar niet verbruiken.

  • Is er bij studenten veel interesse om zich met dit onderwerp bezig te houden?

Afvalverwerking en hergebruik van kunststof is niet een onderwerp waarin studenten van tegenwoordig van nature belangstelling hebben.  Maar we zien wel dat studenten zich steeds meer bezig houden met duurzaamheid en iets goeds willen doen voor de mensheid. Het lectoraat helpt om studenten in aanraking te laten komen met het onderwerp. Velen van hen raken daardoor geïnteresseerd in het vakgebied en wij kunnen hen opleiden tot innovatieve professionals. Mensen met de juiste opleiding zijn hard nodig om in de toekomst een circulaire economie te bereiken.

Andere lectoraten en trajecten laten zien dat dit goed werkt. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het vakgebied watertechniek. Studenten uit heel Nederland komen naar de NHL om zich hiermee bezig te houden. Dat willen wij ook met het Lectoraat Circular Plastics bereiken.

  • Op welke wijze is de NHL betrokken bij (andere) initiatieven omtrent de ‘circulaire economie’?

Circulaire economie is een van onze speerpunten en we houden ons in veel vakgebieden bezig met duurzame ontwikkelingen zoals het opwekken van duurzame energie. Hierbij kun je denken aan wind- en zonne-energie. De verschillende vakgebieden proberen wij aan elkaar te koppelen. Zo is er een aantal recyclingmethodes voor kunststof waarvoor veel energie nodig is. Hierdoor zijn deze methodes op dit moment niet duurzaam. Stel nou dat wij een manier ontwikkelen om energie op een duurzame en goedkope manier op te wekken. Dan worden deze recyclingmethodes ineens weer heel interessant. Ons onderzoek is dus niet alleen gericht op het hier en nu maar moet ons ook voorbereiden op wat er in de toekomst wellicht mogelijk is.