donderdag 9 april 2015

Horst aan de Maas: een plastic inzamelsucces

Gemeente Horst aan de Maas boekt uitstekende resultaten op het gebied van de inzameling van plastic verpakkingen. Daarom heeft de gemeente tijdens het afgelopen Afvalcongres – wederom – een Recycle Award ontvangen uit handen van Nedvang, de uitvoeringsorganisatie die de regie voert over de inzameling en recycling van verpakkingen. Plastic Heroes stelde drie vragen aan Birgit op de Laak, de wethouder van Horst aan de Maas.

 

  1. Waarom vindt u het belangrijk dat plastic gescheiden wordt ingezameld?

Veel spullen die wij dagelijks gebruiken zitten in een plastic verpakking. Dat zie je bijvoorbeeld in de keuken: koken levert veel lege plastic zakjes, bakjes, potjes en flesjes op. Het merendeel daarvan kan gerecycled  worden. Het is zonde als al dat plastic wordt verbrand. Hoe meer plastic we samen inzamelen, hoe minder nieuw plastic we hoeven te maken. En dat is goed voor het milieu.

 

  1. Sinds wanneer zamelt uw gemeente plastic afval gescheiden in en op welke manier vindt de gescheiden inzameling plaats?

Vanaf 2010 zamelt Horst aan de Maas plastic verpakkingsafval gescheiden in. In het begin gebruikten we de zakken van Plastic Heroes. In 2012 zijn we overgegaan op inzameling met kliko’s. De inwoners kunnen die elke twee weken buiten zetten. Dit jaar hebben we de plastic container omgedoopt tot PMD-container. Nu mogen plastic verpakkingsafval, drankpakken en metalen verpakkingen samen in één container. Dat maakt het voor burgers nog gemakkelijker om verpakkingen gescheiden aan te bieden voor recycling.

 

  1. Wat zijn de succesfactoren van uw inzamelingssysteem?

De grootste succesfactor is dat in Horst aan de Maas het scheiden van afval gemakkelijk is gemaakt en het aanbieden van restafval wordt ontmoedigd. De service voor het scheiden van afval is hoog: bijna alle afvalstromen worden aan huis opgehaald. Het aanbieden van restafval is voor inwoners minder aantrekkelijk. Ten eerste omdat we restafval inzamelen in zakken: de voormalige restafvalcontainer wordt nu gebruikt als PMD-container. Ten tweede omdat mensen voor de zakken moeten betalen.

Maar het is vooral dankzij de medewerking van onze inwoners dat meer dan 90% van het huishoudelijk afval uit Horst aan de Maas hergebruikt. Zij hebben voor hun inzet absoluut een Recycle Award verdiend!