dinsdag 21 april 2015

Philip den Ouden (directeur FNLI): Plastic Heroes werkt

Volgens Philip den Ouden loopt Nederland binnen Europa voorop met het recyclen van plastic verpakkingsafval door het succes van Plastic Heroes. Drie vragen aan de directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), de koepelorganisatie van de Nederlandse levensmiddelenindustrie.

  1. Wat maakt Plastic Heroes tot een succes?

Sinds de introductie in 2008 van het Plastic Heroes systeem voor de inzameling en recycling van kunststof verpakkingsafval van huishoudens is de inzameling gestegen van 0 in 2008 tot 130 kiloton in 2014. Dit komt neer op 8 kilo per persoon per jaar. De verwachting is dat deze groei in de toekomst zal doorzetten. Voor het succes kijken we behalve naar het volume ook naar de geografische spreiding: Plastic Heroes is in geheel Nederland beschikbaar. Verder is de kwaliteit van het gerecyclede plastic van steeds hogere kwaliteit, en wordt de verhouding recycling versus verbranding steeds gunstiger: maar liefst 75% gerecycled en slechts 25% verbrand. Zo kunnen we nieuwe producten maken, zoals nieuwe PET flessen, tuinstoelen en tennisballen.

  1. Hoe ziet de toekomst van plastic recycling eruit?

Op dit moment bestaan er twee systemen voor de inzameling van plastic verpakkingsafval naast elkaar: het Plastic Heroes systeem (130 kiloton per jaar) en het veel kleinere statiegeld-systeem (26 kiloton per jaar). Het Plastic Heroes systeem is nu volwassen en klaar om het statiegeld-systeem te integreren. Door het samenbrengen van het Plastic Heroes systeem met het statiegeld-systeem maken we een duurzame, consumentvriendelijke en efficiënte stap vooruit op weg naar een circulaire economie: van afval naar grondstof. We willen de recycling van plastic afval net zo slim organiseren als bijvoorbeeld de recycling van glas en papier. De rijksoverheid neemt hierover rond de zomer van 2015 een besluit.

  1. Waarom is het samenbrengen van de twee systemen duurzaam, consumentvriendelijk en efficiënt?

Het samenbrengen van de twee systemen is duurzaam doordat meer volume zal leiden tot meer innovatie, minder verbranding en meer recycling.

Het samenbrengen van de twee systemen is consumentvriendelijk omdat consumenten alle plastic verpakkingen in één keer kunnen inleveren. Zij hoeven dan niet meer apart naar de winkel om grote PET flessen in te leveren en de rest van het plastic aan te bieden via Plastic Heroes. 

Het samenbrengen van de twee systemen is efficiënt omdat er minder schakels en stappen nodig zijn om het plastic verpakkingsafval in te zamelen en te recyclen. Op die manier hoeven geen dubbele kosten te worden gemaakt. Daarnaast scheelt het samenbrengen van de twee systemen supermarkten veel ruimte en werk.