donderdag 30 april 2015

Reactie Plastic Heroes op artikel in Trouw over consumentenonderzoek TNS NIPO

In zijn artikel van 29 april in Trouw (p.3), zet Hans Marijnissen de resultaten van het recentelijk gepubliceerde TNS NIPO onderzoek naar plastic recycling onder ruim 1.000 Nederlanders, in opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen, onterecht weg als een kwestie van perceptie. Met die boodschap diskwalificeert de heer Marijnissen de inhoud van dit onderzoek, dat representatief is en degelijk is uitgevoerd. Dit valt te betreuren. Want wat staat als een huis is dat het zeven op de tien Nederlanders niet uitmaakt met welk systeem plastic wordt gerecycled, als het maar gebeurt. Statiegeld is slechts een middel, geen doel. Het doel is om meer te recyclen. Nu met Plastic Heroes een alternatief bestaat voor het statiegeldsysteem, blijkt de consument minder gehecht te zijn aan statiegeld dan altijd werd aangenomen.

Anders dan de heer Marijnissen stelt, zijn deelnemers aan het onderzoek wel degelijk ge├»nformeerd dat zij in het geval dat Plastic Heroes en het statiegeldsysteem worden samengebracht, voor grote plastic frisdrankflessen bij aankoop geen statiegeld meer hoeven te betalen en dat zij de lege flessen ook niet meer apart hoeven in te leveren bij de supermarkt om het statiegeld terug te krijgen. Op de vraag die daarop volgt (“Hoe staat u tegenover het samenbrengen van het huidige statiegeldsysteem en het Plastic Heroes-systeem”), antwoordt 46% dat zij positief is over het samenbrengen van de twee systemen (13% is zelfs zeer positief) en 28% dat zij hier neutraal tegenover staan (pagina 7 van de rapportage over het onderzoek).

Op de vraag of het voor deelnemers iets uitmaakt als de statiegeldflessen in de toekomst met de overige plastic verpakkingen kunnen worden ingeleverd in plaats van in de supermarkt, antwoordde 69% daarop dat het hen niets uitmaakt als ze statiegeldflessen in de toekomst via Plastic Heroes kunnen inleveren met de overige plastic verpakkingen. Men staat positief tegenover beide systemen (pagina 8 van de rapportage van het onderzoek). De heer Marijnissen beklaagt zich er in zijn artikel over dat hier de term ‘statiegeldflessen’ is gebruikt omdat het voor de deelnemers niet duidelijk zou zijn dat het om flessen gaat waarvoor het statiegeld niet meer geldt. Die term is juist bewust door TNS NIPO in het onderzoek gebruikt zodat de deelnemers van het onderzoek begrijpen dat het over flessen gaat waar momenteel statiegeld op wordt geheven en in de nieuwe situatie niet meer. In context met de eerdere uitleg over het samenbrengen van het systeem, is het voor de deelnemers duidelijk dat het hier gaat om flessen waarvoor het statiegeld zal komen te vervallen als gevolg van het samenbrengen van de systemen.

In het onderzoek is inderdaad niet aan de consument gevraagd of hij voor of tegen het afschaffen van statiegeld is. Die vraag heeft zonder context weinig betekenis. Het is vragen naar de bekende weg, zoals vragen of men voor of tegen wereldvrede is, of voor of tegen milieuvervuiling. Jaren geleden is deze vraag over het al dan niet afschaffen van statiegeld in een onderzoek wel gesteld. Toen was er geen alternatief voor het statiegeldsysteem en stond Plastic Heroes nog in de kinderschoenen. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is Plastic Heroes uitgegroeid tot een succesvol inzamelingsysteem waarmee per jaar ongeveer 130 kiloton plastic afval wordt gerecycled (8 kilo per persoon). Wij zijn er zeker van dat de inzameling met Plastic Heroes de komende jaren alleen maar zal groeien en net zo succesvol wordt als de papier (her)verwerking: ook een systeem dat zonder statiegeld een 90% inzamelingsgraad kent.

Zoals impliciet volgt uit het recente onderzoek van TNS NIPO, ziet ook de burger het inzamelingsysteem voor plastic afval als een middel en niet als een doel. Het doel is namelijk om meer te kunnen recyclen en de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Daar lijkt de heer Marijnissen om wat voor reden dan ook aan voorbij te willen gaan. Wij vinden het zeer spijtig dat Trouw onvolledige berichtgeving publiceert die geen recht doet aan het onderzoek. 

Lees de volledige rapportage van het onderzoek hier.