vrijdag 24 april 2015

Voorzitter Plastic Soup Foundation Jacqueline Cramer: “Ik ben zeer tevreden over Plastic Heroes”

Als minister van het toenmalige Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (nu Infrastructuur en Milieu) legde zij de basis voor het succes van Plastic Heroes. Tegenwoordig houdt zij zich met duurzaamheid bezig in haar functie als professor voor duurzame innovatie aan de Universiteit Utrecht. Vier vragen aan Jacqueline Cramer.

  • U was als minister betrokken bij de start van Plastic Heroes, het systeem om plastic verpakkingsafval van huishoudens te recyclen. Wat was de reden om met Plastic Heroes van start te gaan?

In 2008 bestond in Nederland nog geen systeem om plastic verpakkingen op grote schaal in te zamelen voor recycling. Er bestond wel een systeem voor statiegeldflessen maar volgens mij was er veel meer mogelijk. Er zijn veel meer verpakkingen dan alleen plastic flessen. Dat zag je ook terug in onze grijze zakken die voor een groot deel gevuld waren met plastic verpakkingen. Ik heb toen een warm pleidooi gehouden in de Tweede Kamer om dit aan te pakken en recycling van plastic verpakkingen groter aan te pakken. Naast het verminderen van het totale verpakkingsafval, is het belangrijk dat de plastic verpakkingen in de kringloop worden gehouden om deze later opnieuw te kunnen gebruiken. Dit levert een grote milieuwinst op.

  • Hoe kijkt u nu, 7 jaar later en een inzameling en recycling van 130 kiloton in 2014, hierop terug?

Ik ben zeer tevreden over de ontwikkeling van Plastic Heroes. De recyclingdoelstellingen worden al eerder bereikt dan verwacht en ik verwacht dat in 2017 meer dan de helft van het plastic afval wordt ingezameld. Plastic Heroes heeft zich ontwikkeld tot een onderdeel van Nederlandse huishoudens. Plastic recyclen is net zo gewoon geworden als het recyclen van papier en glas.

  • Alhoewel het goed gaat met de inzameling van plastic in Nederland zijn we er nog niet: de ambities liggen hoog en we willen streven naar een circulaire economie. Hoe kunnen we gemeenten stimuleren om meer te doen?

We moeten het inzamelingspercentage nog verder verhogen door bronscheiding te stimuleren. Dat betekent dat het de Nederlandse burger zo makkelijk mogelijk moet worden gemaakt om plastic afval gescheiden in te zamelen. Verder moet in de gemeenten de infrastructuur op orde zijn. Zo moeten er voldoende bakken beschikbaar zijn om het plastic afval in te leveren.

Naast het verhogen van de volumes, dus meer plastic afval inzamelen, moet je ook voor een goede afzetmarkt van de gerecyclede plastic zorgen en de vraag naar gerecyclede plastic stimuleren. Gemeenten kunnen hierop inspelen bij hun inkoopbeleid. Daarnaast kunnen bedrijven meer gerecyclede plastic gebruiken in hun producten. Dit wordt bijvoorbeeld door Philips gedaan.

  • En hoe kunnen we meer consumenten over de streep trekken om mee te doen aan Plastic Heroes?

Ten eerste moet het de consument zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om plastic afval gescheiden in te leveren. Zoals aangegeven speelt de infrastructuur hierbij een belangrijke rol en moeten er voldoende Plastic Heroes bakken beschikbaar zijn. Ten tweede moeten consumenten zien waar het gerecyclede plastic terecht komt en wat er met het gerecyclede plastic gebeurt. Mensen moeten zien dat het plastic hoogwaardig wordt gerecycled en dat er allerlei verschillende producten van worden gemaakt. Ten derde moeten consumenten weten wat er in de Plastic Heroes bak mag. Consumenten moeten goed worden voorgelicht welke verpakkingen geschikt zijn voor Plastic Heroes.